Omringd door personeel en chefs

Tags: omringd, chefs, personeel, mevrouw, door

Mevrouw Jansen wordt bij het binnengaan van een groot warenhuis plotseling omringd door personeel, chefs, fotografen enzovoorts. Onthutst kijkt ze naar de man die haar een grote bos bloemen aanbiedt en die zegt: ‘Gefeliciteerd, mevrouw, u bent onze miljoenste klant, ik heet u van harte welkom, U mag op de afdeling waar u zojuist naar toe wilde gaan voor F 1000,- aan artikelen uitzoeken.’ Mevrouw Jansen wordt bleek en zegt: ‘Ik was op weg naar de Afdeling Klachten!’

Meer moppen uit dezelfde categorie

De rechter kijkt de verdachte doordringend aan

De rechter kijkt de verdachte doordringend aan. “Bent u al eens eerder voor de rechtbank ve...

We weten niet of Osama nog in leven is

Bush krijgt bericht van Osama Nadat de vraag “We weten niet of Osama nog in leven is”...

De gevangenis van Dendermonde

De gevangenis van Dendermonde is zoals de Ronde van Frankrijk : “Er zijn er 28 ontsnapt, en...

Een deurwaarder belt aan

Een deurwaarder belt aan. Er wordt niet opengedaan. Dan zegt hij via de intercom: ‘Doe open...